Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΡΙΖΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Κυριακή
9 09:121 09:37
10 10:37
11 11:37
12 12:57
13
14 14:02
15 15:02
16 16:07
17 17:02 17:57
18 18:52
19
20 20:07
21 21:02
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).