Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Κυριακή
9 09:141 09:39
10 10:39
11 11:39
12 12:59
13
14 14:04
15 15:04
16 16:09
17 17:04 17:59
18 18:54
19
20 20:09
21 21:04
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).