Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΛΣΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Κυριακή
9 09:151 09:40
10 10:40
11 11:40
12
13 13:00
14 14:05
15 15:05
16 16:10
17 17:05
18 18:00 18:55
19
20 20:10
21 21:05
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).