Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΛΣΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Κυριακή
9 09:19
10 10:19
11 11:19
12 12:39
13 13:44
14 14:44
15 15:49
16 16:44
17 17:39
18 18:34
19 19:49
20 20:44
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).