Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΡΙΖΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Κυριακή
9 09:21
10 10:21
11 11:21
12 12:41
13 13:46
14 14:46
15 15:51
16 16:46
17 17:41
18 18:36
19 19:51
20 20:46
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).