Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Κυριακή
9 09:041 09:29
10 10:29
11 11:29
12 12:49
13 13:54
14 14:54
15 15:59
16 16:54
17 17:49
18 18:44
19 19:59
20 20:54
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).