Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:21)
Ώρα Κυριακή
9 09:011 09:26
10 10:26
11 11:26
12 12:46
13 13:51
14 14:51
15 15:56
16 16:51
17 17:46
18 18:41
19 19:56
20 20:51
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).