Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:36)
Ώρα Κυριακή
9 09:161 09:41
10 10:41
11 11:41
12
13 13:01
14 14:06
15 15:06
16 16:11
17 17:06
18 18:01 18:56
19
20 20:11
21 21:06
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).