Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΡΙΖΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Κυριακή
9 09:20
10 10:20
11 11:20
12 12:40
13 13:45
14 14:45
15 15:50
16 16:45
17 17:40
18 18:35
19 19:50
20 20:45
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).