Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:39)
Ώρα Κυριακή
9 09:191 09:44
10 10:44
11 11:44
12
13 13:04
14 14:09
15 15:09
16 16:14
17 17:09
18 18:04 18:59
19
20 20:14
21 21:09
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).