Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:40)
Ώρα Κυριακή
9 09:201 09:45
10 10:45
11 11:45
12
13 13:05
14 14:10
15 15:10
16 16:15
17 17:10
18 18:05
19 19:00
20 20:15
21 21:10
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).