Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓΟΡΑ ΒΥΡΩΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:41)
Ώρα Κυριακή
9 09:211 09:46
10 10:46
11 11:46
12
13 13:06
14 14:11
15 15:11
16 16:16
17 17:11
18 18:06
19 19:01
20 20:16
21 21:11
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).