Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΑΝΩΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:43)
Ώρα Κυριακή
9 09:231 09:48
10 10:48
11 11:48
12
13 13:08
14 14:13
15 15:13
16 16:18
17 17:13
18 18:08
19 19:03
20 20:18
21 21:13
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).