Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΙΝΕ ΑΡΚΑΔΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:45)
Ώρα Κυριακή
9 09:251 09:50
10 10:50
11 11:50
12
13 13:10
14 14:15
15 15:15
16 16:20
17 17:15
18 18:10
19 19:05
20 20:20
21 21:15
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).