Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Κυριακή
9 09:09
10 10:09
11 11:09
12 12:29
13 13:34
14 14:34
15 15:39
16 16:34
17 17:29
18 18:24
19 19:39
20 20:34
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).