Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΙΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Κυριακή
9 09:10
10 10:10
11 11:10
12 12:30
13 13:35
14 14:35
15 15:40
16 16:35
17 17:30
18 18:25
19 19:40
20 20:35
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).