Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Κυριακή
9 09:11
10 10:11
11 11:11
12 12:31
13 13:36
14 14:36
15 15:41
16 16:36
17 17:31
18 18:26
19 19:41
20 20:36
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).