Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΑΝΩΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Κυριακή
9 09:12
10 10:12
11 11:12
12 12:32
13 13:37
14 14:37
15 15:42
16 16:37
17 17:32
18 18:27
19 19:42
20 20:37
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).