Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Κυριακή
9 09:14
10 10:14
11 11:14
12 12:34
13 13:39
14 14:39
15 15:44
16 16:39
17 17:34
18 18:29
19 19:44
20 20:39
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).