Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΒΟΥΤΖΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:42)
Ώρα Κυριακή
9 09:221 09:47
10 10:47
11 11:47
12
13 13:07
14 14:12
15 15:12
16 16:17
17 17:12
18 18:07
19 19:02
20 20:17
21 21:12
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).