Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:46)
Ώρα Κυριακή
9 09:261 09:51
10 10:51
11 11:51
12
13 13:11
14 14:16
15 15:16
16 16:21
17 17:16
18 18:11
19 19:06
20 20:21
21 21:16
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).