Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:47)
Ώρα Κυριακή
9 09:271 09:52
10 10:52
11 11:52
12
13 13:12
14 14:17
15 15:17
16 16:22
17 17:17
18 18:12
19 19:07
20 20:22
21 21:17
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).