Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Κυριακή
9 09:05
10 10:05
11 11:05
12 12:25
13 13:30
14 14:30
15 15:35
16 16:30
17 17:25
18 18:20
19 19:35
20 20:30
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).