Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΒΟΥΤΖΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Κυριακή
9 09:13
10 10:13
11 11:13
12 12:33
13 13:38
14 14:38
15 15:43
16 16:38
17 17:33
18 18:28
19 19:43
20 20:38
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).