Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:48)
Ώρα Κυριακή
9 09:281 09:53
10 10:53
11 11:53
12
13 13:13
14 14:18
15 15:18
16 16:23
17 17:18
18 18:13
19 19:08
20 20:23
21 21:18
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).