Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:01)
Ώρα Κυριακή
9 09:06
10 10:06
11 11:06
12 12:26
13 13:31
14 14:31
15 15:36
16 16:31
17 17:26
18 18:21
19 19:36
20 20:31
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).