Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΚΕΜΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:35 06:45
7 07:50 07:45
8 08:40
9 09:00 09:40
10 10:35
11 11:50 11:00
12 12:05
13 13:05 13:10
14 14:25 14:15
15 15:45 15:20
16 16:40
17 17:25 17:40
18 18:50 18:40