Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:03 07:13
8 08:18 08:13
9 09:28 09:08
10 10:08
11 11:03 11:28
12 12:18 12:33
13 13:33 13:38
14 14:53 14:43
15 15:48
16 16:13
17 17:53 17:08
18 18:08
19 19:18 19:08