Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:05 07:15
8 08:20 08:15
9 09:30 09:10
10 10:10
11 11:05 11:30
12 12:20 12:35
13 13:35 13:40
14 14:55 14:45
15 15:50
16 16:15
17 17:55 17:10
18 18:10
19 19:20 19:10