Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:09 07:19
8 08:24 08:19
9 09:34 09:14
10 10:14
11 11:09 11:34
12 12:24 12:39
13 13:39 13:44
14 14:59 14:49
15 15:54
16 16:19
17 17:59 17:14
18 18:14
19 19:24 19:14