Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΡΗΓΙΛΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:10 07:20
8 08:35 08:20
9 09:15
10 10:00 10:15
11 11:15 11:35
12 12:30 12:40
13 13:45 13:45
14 14:50
15 15:00 15:55
16 16:15
17 17:50 17:15
18 18:15
19 19:05 19:15