Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:47 06:57
7 07:57
8 08:12 08:52
9 09:37 09:52
10 10:52
11 11:12
12 12:07 12:17
13 13:22 13:22
14 14:37 14:27
15 15:52 15:32
16 16:52
17 17:27 17:52
18 18:42 18:52