Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:49 06:59
7 07:59
8 08:04 08:54
9 09:14 09:54
10 10:49
11 11:14
12 12:04 12:19
13 13:19 13:24
14 14:39 14:29
15 15:59 15:34
16 16:54
17 17:39 17:54
18 18:54
19 19:04