Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΙΛΟΛΑΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:45)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:20 07:30
8 08:35 08:30
9 09:45 09:25
10 10:25
11 11:20 11:45
12 12:35 12:50
13 13:50 13:55
14
15 15:10 15:00
16 16:30 16:05
17 17:25
18 18:10 18:25
19 19:35 19:25