Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:37)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:12 07:22
8 08:27 08:22
9 09:37 09:17
10 10:17
11 11:12 11:37
12 12:27 12:42
13 13:42 13:47
14 14:52
15 15:02 15:57
16 16:22
17 17:17
18 18:02 18:17
19 19:27 19:17