Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΡΙΖΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:39)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:14 07:24
8 08:29 08:24
9 09:39 09:19
10 10:19
11 11:14 11:39
12 12:29 12:44
13 13:44 13:49
14 14:54
15 15:04 15:59
16 16:24
17 17:19
18 18:04 18:19
19 19:29 19:19