Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΡΙΖΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:39)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:14 07:24
8 08:39 08:24
9 09:19
10 10:04 10:19
11 11:19 11:39
12 12:34 12:44
13 13:49 13:49
14 14:54
15 15:04 15:59
16 16:19
17 17:54 17:19
18 18:19
19 19:09 19:19