Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:41)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:16 07:26
8 08:31 08:26
9 09:41 09:21
10 10:21
11 11:16 11:41
12 12:31 12:46
13 13:46 13:51
14 14:56
15 15:06
16 16:26 16:01
17 17:21
18 18:06 18:21
19 19:31 19:21