Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:52
7 07:02
8 08:17 08:02 08:57
9 09:42 09:57
10 10:57
11 11:17
12 12:12 12:22
13 13:27 13:27
14 14:42 14:32
15 15:57 15:37
16 16:57
17 17:32 17:57
18 18:47 18:57