Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:52
7 07:02
8 08:07 08:02 08:57
9 09:17 09:57
10 10:52
11 11:17
12 12:07 12:22
13 13:22 13:27
14 14:42 14:32
15 15:37
16 16:02 16:57
17 17:42 17:57
18 18:57
19 19:07