Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:57
7 07:07
8 08:12 08:07
9 09:22 09:02
10 10:57 10:02
11 11:22
12 12:12 12:27
13 13:27 13:32
14 14:47 14:37
15 15:42
16 16:07
17 17:47 17:02
18 18:02
19 19:12 19:02