Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:04 07:14
8 08:19 08:14
9 09:29 09:09
10 10:09
11 11:04 11:29
12 12:19 12:34
13 13:34 13:39
14 14:54 14:44
15 15:49
16 16:14
17 17:54 17:09
18 18:09
19 19:19 19:09