Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:00 07:10
8 08:15 08:10
9 09:25 09:05
10 10:05
11 11:00 11:25
12 12:15 12:30
13 13:30 13:35
14 14:50 14:40
15 15:45
16 16:10
17 17:50 17:05
18 18:05
19 19:15 19:05