Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:43)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:18 07:28
8 08:33 08:28
9 09:43 09:23
10 10:23
11 11:18 11:43
12 12:33 12:48
13 13:48 13:53
14 14:58
15 15:08
16 16:28 16:03
17 17:23
18 18:08 18:23
19 19:33 19:23