Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΡΙΖΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:53
7 07:03
8 08:18 08:03 08:58
9 09:43 09:58
10 10:58
11 11:18
12 12:13 12:23
13 13:28 13:28
14 14:43 14:33
15 15:58 15:38
16 16:58
17 17:33 17:58
18 18:48 18:58