Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:46)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:21 07:31
8 08:36 08:31
9 09:46 09:26
10 10:26
11 11:21 11:46
12 12:36 12:51
13 13:51 13:56
14
15 15:11 15:01
16 16:31 16:06
17 17:26
18 18:11 18:26
19 19:36 19:26