Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:47)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:22 07:32
8 08:37 08:32
9 09:47 09:27
10 10:27
11 11:22 11:47
12 12:37 12:52
13 13:52 13:57
14
15 15:12 15:02
16 16:32 16:07
17 17:27
18 18:12 18:27
19 19:37 19:27