Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓΟΡΑ ΒΥΡΩΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:48)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:23 07:33
8 08:38 08:33
9 09:48 09:28
10 10:28
11 11:23 11:48
12 12:38 12:53
13 13:53 13:58
14
15 15:13 15:03
16 16:33 16:08
17 17:28
18 18:13 18:28
19 19:38 19:28