Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΑΝΩΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:49)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:24 07:34
8 08:39 08:34
9 09:49 09:29
10 10:29
11 11:24 11:49
12 12:39 12:54
13 13:54 13:59
14
15 15:14 15:04
16 16:34 16:09
17 17:29
18 18:14 18:29
19 19:39 19:29