Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΛ.ΤΕΡΜΑ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:50)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:25 07:35
8 08:50 08:35
9 09:30
10 10:15 10:30
11 11:30 11:50
12 12:45 12:55
13
14 14:00 14:00
15 15:15 15:05
16 16:30 16:10
17 17:30
18 18:05 18:30
19 19:20 19:30