Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΙΝΕ ΑΡΚΑΔΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:52)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:27 07:37
8 08:42 08:37
9 09:52 09:32
10 10:32
11 11:27 11:52
12 12:42 12:57
13 13:57
14 14:02
15 15:17 15:07
16 16:37 16:12
17 17:32
18 18:17 18:32
19 19:42 19:32