Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:43 06:53
7 07:53
8 08:08 08:48
9 09:33 09:48
10 10:48
11 11:08
12 12:03 12:13
13 13:18 13:18
14 14:33 14:23
15 15:48 15:28
16 16:48
17 17:23 17:48
18 18:38 18:48